Передумови та виклики для організації й проведення виборів в Україні у післявоєнний час

Передумови та виклики для організації й проведення виборів в Україні у післявоєнний час

Експерти Центру дослідження верховенства права та національні експерти Ради Європи Юрій Ключковський і Володимир Венгер підготували дослідження з оцінки ситуації «Передумови та виклики для організації й проведення виборів в Україні у післявоєнний час».

Цей матеріал – загальна спроба системного аналізу таких проблем і викликів, які загострила війна. Представлені тут міркування базуються на системному опрацюванні міжнародних стандартів у сфері виборчого права, українського національного законодавства та поточного стану справ в Україні.

Запропоновані авторами перелік проблем та орієнтовні шляхи їх вирішення, очевидно, потребують більш глибокого й розгорнутого дослідження. Водночас цей матеріал звертає увагу на основні загрози для демократичного розвитку України крізь призму викликів для призначення, організації та проведення виборів у післявоєнний час.

З текстом дослідження можна ознайомитися тут: українською мовою, англійською мовою.