Інформація про Центр

Центр дослідження верховенства права – академічний дослідницький підрозділ Національного університету «Києво-Могилянська академія». Центр було засновано професором М. Козюброю у 2007 році для проведення фундаментальних досліджень верховенства права та привнесення в українську юридичну науку сучасних підходів до його розуміння та практичного застосування.

У рамках наукових напрямів досліджень на базі Центру формується школа «Верховенство права – базова доктрина розбудови правової держави».

Експерти Центру проводять наукові дослідження та навчання у сфері теорії верховенства права, світової і національної практики його застосування, стану та перспектив утвердження в Україні. За час роботи Центру, тут реалізовано низку дослідницьких та імплементаційних (практичних) проектів, в тому числі із міжнародними організаціями. Ефективною та плідною була співпраця в рамках проектів Координатора проектів ОБСЄ в Україні (OSCE Project Co-ordinator in Ukraine); Агентства США з міжнародного розвитку (The United States Agency for International Development, USAID); Академії Фольке Бернадотта (The Folke Bernadotte Academy); Ради Європи (The Council of Europe) та її Європейської комісії за демократію через право (Венеційська комісія) (The European Commission for Democracy through Law (Venice Commission)).

Як в рамках комплексних проектів, так і в окремих ситуаціях експерти Центру надають фахову консультативну допомогу органам державної влади , органам місцевого самоврядування, юридичним особам приватного права та окремим практикуючим юристам щодо особливостей застосування верховенства права в практичній нормотворчій та нормозастосовчій діяльності. Зокрема, в Центрі неодноразово розроблялися окремі законодавчі ініціативи чи пропозиції до зареєстрованих законопроектів, готувалися висновки на запит суддів та судів, а також здійснювалося консультування окремих юристів у конкретних справах (провадженях).

Результати наукових досліджень та практичної діяльності активно використовуються у роботі викладачів кафедри загальнотеоретичного правознавства та публічного права Національного університету «Києво-Могилянська академія», науково-дослідній та інноваційній діяльності студентів. Зокрема, експертами Центру розроблено кілька спеціальних навчальних курсів: «Верховенства права: практикум» для студентів бакалаврської програми «Правознавство» та «Верховенство права у врядуванні» для студентів магістерської програми «Суспільна політика і врядування» Національного університету «Києво-Могилянська академія».


СТРАТЕГІЧНИЙ ПЛАН ДІЯЛЬНОСТІ
ЗВІТ ЦЕНТРУ ЗА 2022 РІК