Пропозиції з удосконалення захисту осіб, яких було позбавлено особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України

Пропозиції з удосконалення захисту осіб, яких було позбавлено особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України

19 листопада 2022 року має набрати чинності Закон України «Про соціальний і правовий захист осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України та членів їхніх сімей» від 26 січня 2022 року № 2010–IX.  До цього моменту, на думку експертів Центру, зазначений Закон слід удосконалити, аби належним чином забезпечити виконання вимог прозорості, відкритості та ефективності.

Зокрема, пропонується:

  • узгодити вживані терміни із термінологічним апаратом Закону  України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України»;
  • на рівні закону закріпити ключові положення, що регламентують діяльність Комісії з питань встановлення факту позбавлення особи особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, зокрема, запровадити  чіткі та прозорі вимоги до формування Комісії, порядку прийняття нею рішень та їх оскарження, на основі яких Кабінет Міністрів України буде розробляти відповідне положення;
  • встановити заявний спосіб підтвердження факту належності до членів сім’ї особи, позбавленої особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, що ґрунтується на нормах, передбачених Сімейним кодексом України.

Пропозиції експертів Центру направлено до Верховної Ради України.

Проєкт: