Дослідження за підтримки Координатора проектів ОБСЄ в Україні

Дослідження за підтримки Координатора проектів ОБСЄ в Україні

Експертами Центру за підтримки Координатора проектів ОБСЄ в Україні було проведено низку досліджень, за результатами яких було підготовлено два підручники.

«Загальна теорія права»

Текст підручника готувався під науковим керівництвом професора М. Козюбри протягом 2011 – 2016 років. Цей підручник містить якісно інші підходи до розуміння права, його значення, ролі та місця в системі соціальних регуляторів, які базуються на розробленому ОБСЄ стандарті юридичної освіти. Основою цього стандарту є мета відповідності професійних знань та навичок випускників українських закладів вищої юридичної освіти потребам правничої професії. Важливою характеристикою цього навчального видання є те, що окрім стандартних компонентів теорії права, які подаються традиційно у підручниках з даного курсу, особлива увага звертається такому непростому питанню як верховенство права з детальним описом усіх його компонентів, які заслуговують на увагу авторського колективу.

«Конституційне право»

Текст підручника готувався під науковим керівництвом професора М. Козюбри протягом 2017 – 2021 років. Підручник є досить оригінальним та нестандартним для викладання конституційного права. Новими є, зокрема, підходи щодо структури та способу відображення конституційно-правових інститутів, методики подання матеріалу, балансу між теорією і практикою, співвідношення зарубіжного досвіду, міжнародних стандартів та українських особливостей та низка інших моментів. Такий підхід досить ретельно обґрунтований авторами та має на меті привнести в український юридичний дискурс сприйняття універсальності конституційного права, його інститутів, концепцій та понять, які тільки отримують певне національне «забарвлення», проте в своїй основі базуються на універсальних елементах конституціоналізму.

Аналіз судової практики щодо захисту прав осіб, які проживають на непідконтрольних Україні територіях Донецької та Луганської областей.

В рамках цього дослідження експертами Центру протягом вересня – грудня 2017 року здійснено детальний аналіз судової практики щодо захисту прав осіб, які проживають на непідконтрольних Україні територіях Донецької та Луганської областей. Загалом було проаналізовано більш, ніж 500 судових рішень (що були розміщені у Єдиному державному реєстрі судових рішень у відкритому доступі). За результатами дослідження було підготовлено рекомендації, що були представлені під час спеціального тренінгу з суддями в м. Краматорську в грудні 2017 року.