Навчальні програми з верховенства права для Національної школи суддів України

Навчальні програми з верховенства права для Національної школи суддів України

Експертами Центру у 2014 році за підтримки Проекту USAID “FAIR JUSTICE” реалізовувався дослідницький проект «Верховенство права та права людини в Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод».

Головним завданням проекту був аналіз судових рішень. Експертами було проаналізовано більше 2000 рішень українських судів усіх інстанцій та спеціалізацій. За результатами такого аналізу було пропорційно обрано 230 рішень, що репрезентували різні інстанції та спеціалізації, а також, що головне – вони яскраво демонстрували рівень застосування верховенства права та його складових в судовій практиці.

За результатами аналітичного опрацювання судової практики було підготовлено дві навчальних програми для суддів щодо особливостей застосування на практиці верховенства права та його складових. Матеріали відповідних програм використовуються Національною школою суддів України під час підготовки суддів та кандидатів на посади суддів.

Практична значущість навчальних програм та цього дослідницького проекту загалом проявилась і необхідності формування і розвитку у суддів (чи майбутніх суддів) сучасного розуміння верховенства права на основі засвоєння його основних складових: поваги до прав і свобод людини та їх вирішального значення у її відносинах з державою (варіант: зв’язаності ними держави); найвищої юридичної сили  конституції, рівності перед законом, правової визначеності і правової певності, законності, пропорційності, доступу до незалежного і безстороннього правосуддя тощо.