Підручник «Конституційне право» 

Підручник «Конституційне право» 

Підручник готувався під науковим керівництвом професора М. Козюбри протягом 2017 – 2021 років. Підручник є досить оригінальним та нестандартним для викладання конституційного права. Новими є, зокрема, підходи щодо структури та способу відображення конституційно-правових інститутів, методики подання матеріалу, балансу між теорією і практикою, співвідношення зарубіжного досвіду, міжнародних стандартів та українських особливостей та низка інших моментів.

Запропонований підхід ретельно обґрунтований авторами та має на меті привнести в український юридичний дискурс сприйняття універсальності конституційного права, його інститутів, концепцій та понять, які тільки отримують певне національне «забарвлення», проте в своїй основі базуються на універсальних елементах конституціоналізму.

Текст підручника