Підручник «Загальна теорія права»

Підручник «Загальна теорія права»

Підручник «Загальна теорія права» готувався під науковим керівництвом професора М. Козюбри протягом 2011 – 2016 років. Цей підручник містить якісно інші підходи до розуміння права, його значення, ролі та місця в системі соціальних регуляторів, які базуються на розробленому ОБСЄ стандарті юридичної освіти. Основою цього стандарту є мета відповідності професійних знань та навичок випускників українських закладів вищої юридичної освіти потребам правничої професії. Важливою характеристикою цього навчального видання є те, що окрім стандартних компонентів теорії права, які подаються традиційно у підручниках з даного курсу, особлива увага звертається такому непростому питанню як верховенство права з детальним описом усіх його компонентів, які заслуговують на увагу авторського колективу.

Тест підручника.