Володимир Венгер

Володимир Венгер

Володимир Венгер

Виконавчий директор Центру

Доцент кафедри загальнотеоретичного правознавства і публічного права, кандидат юридичних наук. Здійснює комплексні дослідження теоретичних засад і практики імплементації верховенства права та стандартів прав людини в Україні.

Наукова діяльність спрямована на розробку та обґрунтування методик застосування критеріїв ефективності функціонування органів публічної влади у різних сферах: надання публічних послуг, організація та проведення виборів, судовий контроль за дотриманням прав людини.

Розробляє конституційно-правову проблематику реалізації принципу поділу влади та обмеження дискреційних повноважень як складових верховенства права.

Завантажити CV