Володимир Венгер

Володимир Венгер

Володимир Венгер

виконавчий директор Центру, доцент кафедри загальнотеоретичного правознавства і публічного права, кандидат юридичних наук, здійснює комплексні дослідження теоретичних засад та практики імплементації верховенства права та стандартів прав людини в Україні. Наукова діяльність спрямована на розробку і обґрунтування методик застосування критеріїв ефективності функціонування органів публічної влади у різних сферах: надання публічних послуг, організація та проведення виборів, судовий контроль за дотриманням прав людини. В. Венгер зараз розробляє конституційно-правову проблематику реалізації принципу поділу влади та обмеження дискреційних повноважень як складових верховенства права.