Збірник-посібник «Верховенство права у публічному адмініструванні та місцевому самоврядуванні: європейські стандарти»

Збірник-посібник «Верховенство права у публічному адмініструванні та місцевому самоврядуванні: європейські стандарти»

Посібник є збіркою нормативно-правових актів як загального характеру, так і окремих спеціальних актів, рішень Європейського суду з прав людини та Європейського суду справедливості, експертних висновків, звітів та інших документів (чи витягів з них), що містять окремі правові норми і позиції щодо застосування верховенства права і його складових у діяльності органів публічного адміністрування загалом та органів місцевого самоврядування, зокрема.

Запропоновані тут правові акти чи витяги з них та короткі науково-практичні коментарі упорядників дадуть можливість краще зрозуміти принципи верховенства права та їх прояви у різних системах державного управління з урахуванням кращих практик регулювання адміністративних процедур.

Цей збірник підготовлено в рамках Проекту «Місцеве самоврядування та верховенство права в Україні», що реалізується Академією Фольке Бернадотта за фінансування Шведського агентства з міжнародного розвитку та співпраці (SIDA).

Текст збірника: українською мовою, англійською мовою

Проєкт: