Мірило верховенства права (правовладдя) національного рівня: практика України

Мірило верховенства права (правовладдя) національного рівня: практика України


Проект реалізовано за підтримки офісу Ради Європи в Україні
та Європейської комісії за демократію через право (Венеційська комісія)

Посібник «Мірило верховенства права (правовладдя) національного рівня: практика України» (Rule of law Checklist at national level: case of Ukraine) є комплексним деталізованим інструментом практичного оцінювання стану верховенства права, як у нормотворчій, так і нормозастосовчій діяльностях. Цей інструмент спирається на ухвалений Венеційською Комісією на її 106-му пленарному засіданні (Венеція, 11-12 березня 2016 р.) документа “Rule of Law Checklist” (Мірило правовладдя) (CDL-AD (2016) 003). Водночас «Мірило національного рівня» включає кілька головних складників верховенства права та їх елементів, що є особливо актуальними саме для українських умов, як-то: законність, юридична визначеність, рівність перед законом і рівноправність (недискримінація), домірність (пропорційність), запобігання зловживанню повноваженнями (обмеження дискреційних повноважень), доступ до правосуддя.

Власне, крім складників верховенства права, що їх містить зазначений документ Венеційської комісії, тут додатково включено принцип домірності (пропорційності), який є істотно важливим для юридичної практики. У «Мірилі національного рівня» також дещо змінено підхід до викладу такого складника верховенства права, як «запобігання зловживанню повноваженнями». Основну увагу в цьому блоці приділено такому елементові, як «обмеження дискреційних повноважень». Це також обумовлено особливостями нормозастосування. Загалом ці та інші частини тут викладено з урахуванням особливостей української національної юридичної системи та потреб практичної нормотворчості й нормозастосування.

Імплементація міжнародних стандартів в національну юридичну систему здійснюється передовсім на законодавчому рівні. Саме тому, це «Мірило» спрямовано щонайперше на законодавчий процес та практику нормопроєктування. Відповідно, основною цільовою аудиторією є фахівці, що їх долучено у Верховній Раді України та поза нею до розроблення проєктів нормативних актів, їх експертного опрацювання, ухвалення та реалізації  .

Сподіваємося, що цей інструмент стане в нагоді також суб’єктам нормозастосування, насамперед, суддям Конституційного Суду України та судів загальної юрисдикції. Адже оцінювання стану верховенства права має здійснюватися не у формі зовнішнього контролю, а це має бути неспинний процес щоденного застосування приписів права з усвідомленням сутності й змісту верховенства права та його складників.

Заходи

Публікації