Місцеве самоврядування та верховенство права в Україні: проект Академії Фольке Бернадотта

Місцеве самоврядування та верховенство права в Україні: проект Академії Фольке Бернадотта

Проект «Місцеве самоврядування та верховенство права в Україні» розпочався в 2014 році та триває досі. Його реалізує Академія Фольке Бернадотта за фінансування Шведського агентства з міжнародного розвитку та співпраці (SIDA).

Метою Проекту є впровадження та подальше дотримання принципів верховенства права у місцевому самоврядуванні в Україні. Він складається з кількох дослідницьких компонентів.

Проведення досліджень та підготовка аналітичних матеріалів

Експерти Центру брали участь у спеціальних дослідженнях щодо особливостей застосування верховенства права в діяльності органів місцевого самоврядування в Україні. Одним з основних результатів цього компоненту дослідження є підготовка спеціального методичного посібника «Верховенство права в діяльності органів публічного адміністрування» для співробітників муніципалітетів, інших публічних службовців, науковців та практиків, а також збірника-посібника «Верховенство права у публічному адмініструванні та місцевому самоврядуванні: європейські стандарти». Окремо в Центру було проведено дослідження та підготовлено звіт «Верховенство права та окуповані території Донбасу і Криму». Авторами сформульовано загальні пропозиції щодо напрямів удосконалення законодавчої бази захисту прав і свобод ВПО і громадян України, які проживають на непідконтрольних територіях, а також практики його застосування місцевими органами державної влади й органами місцевого самоврядування, зокрема через надання ними публічних (адміністративних) послуг.

Розробка та імплементація спеціальних тренінгових програм для публічних службовців

В рамках цього Проекту в Центрі було розроблено низку тренінгових програм для співробітників муніципалітетів:

  • “Верховенство права в діяльності органів місцевого самоврядування в Україні”, що має на меті підвищення в учасників загального професійного розуміння верховенства права;
  • “Дотримання принципів верховенства права у наданні адміністративних послуг”, що представляє особливості застосування верховенства права в шести практичних сферах діяльності органів місцевого самоврядування;
  • «Верховенство права та нормотворчість органів місцевого самоврядування», що має на меті підвищення в учасників рівня знань та професійного розуміння поняття локальна нормотворчість крізь призму принципів верховенства права та розвиток вмінь ефективного використання цього інструменту для захисту прав людини та демократії на інституційному рівні місцевого самоврядування;
  • «Верховенство права як інструмент протидії конфлікту», що має на меті допомогти працівникам місцевого самоврядування зрозуміти особливості нормативного регулювання діяльності органів публічної влади в умовах військового конфлікту на основі міжнародних стандартів;
  • «Роззброєння, демобілізація, реінтеграція (РДР) для органів публічної влади в Україні», що має на меті надати учасникам розуміння основних міжнародних стандартів та інструментів подолання наслідків військових конфліктів через інструменти роззброєння, демобілізації, реінтеграції.

Загалом експертами Центру в межах Проекту було проведено більше 30 спеціальних тренінгів для апробації та імплементації зазначених програм.

Заходи

Публікації

Проєкт: