Розроблення освітніх компонентів

Розроблення освітніх компонентів

«Верховенство права: практикум»

Для студентів бакалаврської програми «Правознавство» Національного університету «Києво-Могилянська академія»

Прикладна комплексна дисципліна, яка передбачає ознайомлення студентів з основами теоретичного розуміння верховенства права та його складових (елементів) під кутом зору їх практичного застосування. Студенти крізь призму практичних завдань розглядатимуть такі складові елементи верховенства права як: законність, юридична визначеність, рівність перед законом та недискримінація, пропорційність (домірність), запобігання зловживанню повноваженнями, доступ до правосуддя. Дисципліна має на меті розвинути в студентів розуміння інструментів та механізмів застосування верховенства права в судочинстві та інших прикладних сферах правознавства, закласти основи для вивчення різних галузей права, а також підвищити рівень правової культури студентів.

«Верховенство права у врядуванні»

Для студентів магістерської програми «Суспільна політика і врядування» Національного університету «Києво-Могилянська академія».

Курс «Верховенство права у врядуванні» є необхідним для формування у майбутніх магістрів сучасного правового мислення, що базується на європейських цінностях, які ґрунтуються на визнанні і беззастережному сприйнятті найвищої цінності людини, її невідчужуваних прав і свобод, зв’язаність якими всіх гілок влади є безпосереднім проявом реалізації принципу верховенства права. Курс дає змогу зрозуміти місце верховенства права в діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також їх посадових та службових осіб, його роль в забезпеченні прав і свобод людини, зокрема мешканців територіальних громад, в сфері надання органами місцевого самоврядування публічних послуг. Курс «Верховенство права у врядуванні» розрахований на студентів магістерської програми «Суспільна політика і врядування».